Tin tức

LỊCH SỬ TÊN GỌI NƯỚC MẮM TĨN

Hình ảnh làng chài Phan Thiết xưa với các Tĩn gốm nước mắm chờ bên bờ sông Cà Ty để ghe bầu chở đi khắp nơi từ lục tỉnh Nam...

Xem tiếp

GIỌT TINH TÚY TỪ BIỂN

Hình ảnh ông Sáu 92 tuổi tại Làng Chài Xưa Phan Thiết đang “cẩn” nước mắm “rin”. Đây là cách người xưa soi độ chín, màu, mùi, vị của nước...

Xem tiếp

ÔNG TỔ NGHỀ NƯỚC MẮM TĨN

Quan bát phẩm Trần Gia Hòa, người Phú Trinh, Phan Thiết, chính là ông tổ nghề nước mắm Phan Thiết, cái nôi của nước mắm Việt Nam. Ông được xem...

Xem tiếp