Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Combo 1 thùng nước mắm nhỉ Làng Chài Xưa đỏ + 2 chai nước mắm Tĩn 40N  × 1 495,000 
Tạm tính 495,000 
Tổng 495,000