Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Cặp 2 Bình rót một chạm đựng nước mắm, nước tương, dầu ăn  × 1 110,000 
Tạm tính 110,000 
Tổng 110,000