Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Nước tương cao cấp Shiitake chai 250 ml  × 1 85,000 
Tạm tính 85,000 
Tổng 85,000