Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Nước mắm tôm biển 60N  × 1 450,000 
Tạm tính 450,000 
Tổng 450,000