Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Muối ớt đỏ Làng Chài Xưa cao cấp, nguyên liệu tươi ớt chanh tắc, thơm ngon đặc biệt  × 1 65,000 
Tạm tính 65,000 
Tổng 65,000