Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Combo 2 chai Nước Mắm Tĩn Cá Cơm Vàng Ruột Đỏ Độ Đạm 60N Chai Thuỷ Tinh 250ml  × 1 220,000 
Tạm tính 220,000 
Tổng 220,000