Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
COMBO 02 BÌNH GỐM Nước mắm Tĩn Cá Cơm Vàng Ruột Đỏ độ đạm 60N bình gốm 250ml  × 1 420,000 
Tạm tính 420,000 
Tổng 420,000