Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Chao siêu béo Làng Chài Xưa 890g/hủ  × 1 175,000 
Tạm tính 175,000 
Tổng 175,000