Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Mua 1 Tặng 1 nước mắm tôm biển 60N  × 1 900,000 
Tạm tính 900,000 
Tổng 900,000