Combo 1 thùng nước mắm nhỉ Làng Chài Xưa đỏ + 2 chai nước mắm Tĩn 40N

840,000  495,000 

Combo nước mắm nhỉ Làng Chài Xưa đỏ và nước mắm Tĩn nhãn đỏ, 1 thùng 6 chai nước mắm nhỉ Làng Chài Xưa 500ml. Cặp 2 chai nước mắm Tĩn nhãn đỏ 500ml