Combo LCX xuất khẩu và nước mắm tĩn nhãn đỏ

840,000  810,000 

Combo nước mắm nhỉ Làng Chài Xưa xuất khẩu và nước mắm Tĩn nhãn đỏ, 1 thùng 6 chai nước mắm nhỉ Làng Chài Xưa 500ml/ 6 chai thủy tinh. Cặp 2 chai nước mắm Tĩn nhãn đỏ 500ml/ 2 chai thủy tinh