Thùng kết hợp nước mắm Làng Chài Xưa 3 chai Xuất Khẩu + 3 chai truyền thống

390,000 

1 thùng 6 chai nước mắm Làng Chài Xưa vị xuất khẩu và vị Truyền thống chai 500ml