[ Quà Tết 2024 ] Cặp 2 bình gốm nước mắm Tĩn Tôm Biển 500ml 60N

800,000 

Nước Mắm Tĩn Tôm Biển nguyên chất truyền thống sạch nước mắm nhỉ từ thùng lều gỗ cốt nhĩ đặc biệt từ tôm biển tươi, không chất bảo quản.

– Nước mắm Tĩn tôm biển

– Đam rin tuyệt đối từ tôm biển 60 gN/l

– Nước mắm sạch, không chất bảo quản.

– Nước mắm nhỉ từ thùng lều gỗ cốt đặc biệt từ tôm biển tươi muối tinh khiết.

Chai thủy tinh nhập khẩu và nhãn chính dấu mộc vuông vàng trên nền giấy đỏ, nhãn tròn phụ cột dây thừng cổ chai tinh tế, không những ngon mà còn đẹp mắt.