Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Marine shrimp fish sauce 60N  × 1 450,000 
Tạm tính 450,000 
Tổng 450,000