Nước mắm Tĩn nhãn xưa cá cơm than

275,000 

Nước mắm Tĩn Nhãn Xưa là nước mắm rin (mắm nhỉ nước đầu) thơm ngon sánh đặc thịt cá được đựng trong tĩn gốm không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng nên được ủ chượp 2 lần làm cho nước mắm đựng trong tĩn gốm được ngon hơn.