Cặp 2 Bình rót một chạm đựng nước mắm, nước tương, dầu ăn

140,000 

Cặp 2 Bình rót một chạm cao cấp One Touch Open đựng nước mắm, nước tương, dầu ăn – thuỷ tinh siêu nhẹ Borosilicat