Chính sách bảo mật

5/5 - (1 bình chọn)

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website nuocmamtin.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ Người tiêu dùng (khách hàng). Đây là các thông tin mà nuocmamtin.com cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để nuocmamtin.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của nuocmamtin.com nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.
Trong trường hợp phát hiện hành vi và sử dụng trái phép thông tin của khách hàng trên website, khách hàng vui lòng thông báo kịp thời để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
CÔNG TY TNHH SEAGULL sử dụng thông tin của Khách hàng cung cấp để:
• Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;
• Giao hóa đơn và hợp đồng theo địa chỉ mà Khách hàng cung cấp
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và website nuocmamtin.com;
• Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Khách hàng;
• Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại nuocmamtin.com
• Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Công ty sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi, trong quá trình khách hàng tạo đơn hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp trong quá trình tạo đơn hàng.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG
Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
• Ban quản trị;
• Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website nuocmamtin.com;
• Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động;
• Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Khách hàng;
• Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN
• CÔNG TY TNHH SEAGULL
• Địa chỉ: 08 Nguyễn Trãi – Phường Bình Hưng – Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận..
• Điện Thoại: 0919 119 830
• Email: mamtin300@seagull.vn

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu nuocmamtin.com thực hiện việc này.
Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật giữ liệu về thông tin cá nhân bảo đảm chính xác, kịp thời.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của nuocmamtin.com của Khi tiếp nhận những phản hồi này nuocmamtin.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
• Email: mamtin300@seagull.vn
• Điện thoại: 0919 119 830

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Thông tin cá nhân của khách hàng trên nuocmamtin.com được nuocmamtin.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của nuocmamtin.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển hóa đơn và hợp đồng cho khách hàng.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, nuocmamtin.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và đồng thời chúng tôi cũng sẽ thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên nuocmamtin.com.
Ban quản trị nuocmamtin.com yêu cầu các khách hàng khi sử dụng dịch vụ của nuocmamtin.com phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị nuocmamtin.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Mua themes giá rẻ ở đâu