Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bình rót một chạm đựng nước mắm, nước tương, dầu ăn  × 1 65,000 
Tạm tính 65,000 
Tổng 65,000