Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bình rót một chạm đựng nước mắm, nước tương, dầu ăn  × 1 60,000 
Tạm tính 60,000 
Tổng 60,000