Thông tin đặt hàng

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Nước mắm nhỉ cá cơm than Làng Chài Xưa 525ml/chai  × 1 38,000 
Tạm tính 38,000 
Tổng 38,000